• مسائل متفرقه زناشوئى

  مسائل متفرقه زناشوئى

  مسأله 2596) كسى كه به واسطة نداشتن زن به حرام مى‌افتد، واجب است زن بگيرد.

  مسأله 2597) اگر شوهر در عقد شرط كند كه زن باكره باشد و بعد از عقد معلوم شود كه باكره نبوده و بكارتش به نزديكى مردى با او از بين رفته، بنا بر احتياط، نمی‌تواند عقد را به‌هم بزند، ولى می‌تواند با ملاحظه نسبت، تفاوت بين مهر باكره و غير باكره را از مهرى كه قرار داده‌اند بگيرد.

  مسأله 2598) ماندن مرد و زن نامحرم در محل خلوتى كه كسى در آنجا نيست و ديگرى هم نمی‌تواند وارد شود، در صورتى كه احتمال فساد برود حرام است، و نمازشان هم در آنجا محل اشكال است، ولى اگر طورى باشد كه كسى ديگر بتواند وارد شود، يا بچه‌اى كه خوب و بد را مى‌فهمد در آنجا باشد يا احتمال فساد نرود اشكال ندارد.

  مسأله 2599) اگر مرد مهر زن را در عقد معين كند و قصدش اين باشد كه آن را ندهد، عقد صحيح است ولى مهر را بايد بدهد.

  مسأله 2600) مسلمانى كه منكر خدا يا پيغمبر يا معاد باشد، يا از فرقه‌هاى خوارج و ناصبى و غلات بوده باشد و يا حكم ضرورى دين؛ يعنى حكمى را كه مسلمانان جزء دين اسلام مى‌دانند، مثل واجب بودن نماز و روزه، در صورتى كه بداند آن حكم ضرورى دين است، انكار كند، مرتد است، و احكامى كه در مسائل آينده ذكر می‌شود بر او مترتب است.

  مسأله 2601) اگر زن پس از ازدواج به طورى كه در مسأله پيش گفته شد مرتد شود، عقد او باطل می‌گردد. چنانچه شوهرش با او نزديكى نكرده باشد عدّه ندارد. همچنين است اگر بعد از نزديكى مرتد شود ولى نه سالش تمام نشده باشد یا يائسه باشد. اما اگر نه ساله باشد یا يائسه نباشد، بايد به دستورى كه در احكام طلاق گفته خواهد شد، عدّه نگهدارد و مشهور آن است كه اگر در بين عدّه، مسلمان شود عقد او به حال خود باقى مى‌ماند ولى اين حكم محل اشكال است. البته احتياط در تجديد عقد، ترك نشود و معناى يائسه در مسأله (479) گذشت. چنانچه تا آخر عده مرتد بماند عقد باطل است.

  مسأله 2602) مردى كه مسلمان زاده است اگر مرتد شود، زنش بر او حرام می‌شود و بايد به مقدار عدة وفات كه در احكام طلاق گفته می‌شود عده نگهدارد.

  مسأله 2603) مردى كه از پدر و مادر غير مسلمان به دنيا آمده و مسلمان شده، اگر بعد از ازدواج مرتد شود، عقد او باطل می‌گردد. چنانچه با زنش نزديكى نكرده يا این‌که زن يائسه باشد عدّه ندارد، و اگر بعد از نزديكى مرتد شود و زن او در سن زنهاى باشد كه حيض می‌بیند، بايد آن زن به مقدار عدّة طلاق كه در احكام طلاق گفته می‌شود عدّه نگهدارد. مشهور آن است كه اگر پيش از تمام شدن عدّه، شوهر او مسلمان شود عقد او به حال خود باقى مى‌ماند، ولى اين حكم نيز محل اشكال است و البته احتياط واجب در تجديد عقد، ترك نشود، و اگر بخواهد جدا شود طلاق بدهد.

  مسأله 2604) اگر زن در عقد با مرد شرط كند كه او را از شهرى بيرون نبرد و مرد هم قبول كند، نبايد زن را بدون رضايتش از آن شهر بيرون ببرد.

  مسأله 2605) اگر زنى از شوهر سابقش دخترى داشته باشد، شوهر بعدى می‌تواند آن دختر را براى پسر خود كه از اين زن نيست عقد كند و نيز اگر دخترى را براى پسر خود عقد كند، می‌تواند با مادر آن دختر ازدواج نمايد.

  مسأله 2606) اگر زنى از زنا آبستن شود، در صورتى كه خود آن زن يا مردى كه با او زنا كرده، يا هر دوى آنان مسلمان باشند، براى آن زن جايز نيست بچه را سقط كند. همچنین است بنا بر احتیاط اگر مسلمان نباشند.

  مسأله 2607) اگر كسى با زنى زنا كند، چنانچه بعد از استبراء به نحوی كه در مسأله (2546) گفته شد او را عقد كند و بچه‌اى از آنان پيدا شود، در صورتى كه نداند از نطفه حلال است يا حرام، آن بچه حلال زاده است.

  مسأله 2608) اگر مرد نداند كه زن در عدّه است و با او ازدواج كند، چنانچه زن هم نداند و بچه‌اى از آنان به دنيا آيد، حلال زاده است و شرعاً فرزند هر دو می‌باشد ولى اگر زن مى‌دانسته كه در عدّه است و تزويج در عدّه جايز نيست شرعاً بچه فرزند پدر است و در هر دو صورت عقد آنان باطل است و به يكديگر حرام مى‌باشند.

  مسأله 2609) اگر زن بگويد يائسه‌ام نبايد حرف او را قبول كرد، ولى اگر بگويد شوهر ندارم حرف او قبول می‌شود.

  مسأله 2610) اگر بعد از آن‌که انسان با زنى كه گفت شوهر ندارم ازدواج كرد، و بعداً كسى بگويد آن زن شوهر داشته، چنانچه شرعاً ثابت نشود كه زن شوهر داشته، نبايد حرف آن كس را قبول كرد.

  مسأله 2611) تا دو سال پسر يا دختر تمام نشده، پدر نمی‌تواند او را از مادرش جدا كند، و احوط و اولى آن است كه دختر را تا هفت سال از مادرش جدا نكند.

  مسأله 2612) مستحب است در شوهر دادن دخترى كه بالغ است؛ يعنى مكلف شده عجله كنند، از حضرت صادقj روايت شده كه يكى از سعادت‌هاى مرد آن است كه دخترش در خانه او حيض نبيند.

  مسأله 2613) اگر زن مهر خود را با شوهر مصالحه كند كه زن ديگر نگيرد، واجب است كه زن مهر را نگيرد و شوهر هم با زن ديگر ازدواج نكند.

  مسأله 2614) كسى كه از زنا به دنيا آمده، اگر زن بگيرد و بچه‌اى پيدا كند آن بچه حلال زاده است.

  مسأله 2615) هرگاه مرد در روزه ماه رمضان يا در حال حيض زن، با او نزديكى كند معصيت كرده، ولى اگر بچه‌اى از آنان به دنيا آيد حلال زاده است.

  مسأله 2616) زنى كه يقين دارد شوهرش در سفر مرده اگر بعد از عدّة وفات كه مقدار آن در احكام طلاق گفته خواهد شد، شوهر كند و شوهر اول از سفر برگردد، بايد از شوهر دوم جدا شود و به شوهر اول حلال است، ولى اگر شوهر دوم با او نزديكى كرده باشد، زن بايد عده نگهدارد و شوهر دوم بايد مهر او را مطابق زن‌هاى كه مثل او هستند بدهد، ولى خرج عدّه ندارد.

 • احكام شير دادن
 • شرایط شيردادنی كه علت محرم شدن است
 • آداب شير دادن
 • مسائل متفرقه شيردادن
 • احكام طلاق
 • عـدّة طلاق
 • عدّة زنى كه شوهرش مرده
 • طلاق بائن و طلاق رجعى
 • احكام رجوع كردن
 • طلاق خلع
 • طلاق مبارات
 • احكام متفرقه طلاق
 • احكام غصب
 • احكام تشريح
 • احكام مالى كه انسان آن را پيدا می‌کند
 • احكام سر بريدن و شكار كردن حيوانات
 • دستور سر بريدن حيوانات
 • شرایط سر بريدن حيوان
 • دستور كشتن شتر
 • چيزهایى كه موقع سر بريدن حيوانات مستحب است
 • چيزهایى كه در كشتن حيوانات مكروه است
 • احكام شكار كردن با اسلحه
 • شكار كردن با سگ شكارى
 • صيد ماهى و ملخ
 • احكام خوردني‌ها و آشاميدني‌ها
 • آداب غذا خوردن
 • چيزهایى كه در غذا خوردن مکروه است
 • آداب آشاميدن
 • چيزهایى كه در آشاميدن مکروه است
 • احكام نذر و عهد
 • احكام قسم خوردن
 • احكام وقف
 • احكام وصيت
 • احكام ارث
 • ارث دسته اول
 • ارث دستة دوم
 • ارث دستة سوم
 • ارث زن و شوهر
 • مسائل متفرقه ارث
 • احكام حدود
 • (دوم ـ حد لواط)
 • (سوم ـ حدّ قذف)
 • (چهارم ـ حدّ شرب خمر و مست كننده‌ها)
 • (پنجم ـ حدّ سرقت (دزدى)
 • (ششم ـ حدّ محارب)
 • (هفتم ـ حدّ مرتد)
 • (هشتم- حد تفخیذ)
 • (نهم ـ حد ازدواج با زن ذمیه بدون اجازة همسر)
 • (دهم ـ حد بوسیدن پسربچه با شهوت)
 • (یازدهم ـ حد مساحقه)
 • (دوازدهم ـ حد قیادت)
 • (دوازدهم ـ حد سب پیامبر اکرم)
 • (چهاردهم ـ حد ادعای پیامبری)
 • (پانزدهم ـ حد جادو)
 • احكام تعزيرات
 • احكام قصاص
 • اقسام قتل
 • احكام ديه
 • دیـة اعـضا
 • دیة سقط جنین
 • دیة جراحات
 • احكام معاوضه
 • احکام سفته
 • مسائل بانكى
 • قراردادهاى بيمه‌اى
 • مسائل متفرقه
 • سجده بر مهر نقش دار
 • نماز وُسطی
 • حُکم پشیمانه
 • دندان و انگشترطلا برای مردان
 • ختنه
 • عقیم کردن
 • سقط جنین
 • موسیقی، غِنا و احکام آن
 • رقص مردان و زنان
 • تغییر جنسیت
 • شبیه سازی انسان و حیوانات
 • رشوه
 • عزاداری و قمه‌زنی
 • نقّاشی و مجسّمه سازی
 • احکام شطرنج، قمار و...
 • حد حجاب در مورد زنان و مردان
 • ارتباط مرد و زن نامحرم
 • شرط بندی
 • مصادیق قاعده لاتعاد
 • احکام قاعده فراغ و تجاوز
 • فهرست