رائت_آیاتی از کلام الله مجید توسط قاری محترم قرآن غلام رضا مرادی در سال روز #شهادت حضرت زهرا (س)

قرائت_آیاتی از کلام الله مجید توسط قاری محترم قرآن سید سردار حسینی