با آرزوی قبولی روزه‌داری‌ها و دعاهای خالصانه‌ی شما مؤمنان، روزه‌داران و شب‌ زنده‌دارانِ ماهِ خدا، بدین‌وسیله به‌اطلاع شما مؤمنین و مقلّدین می‌رساند میزان زکات فطره، فدیه(کفاره‌ غیرعمد) و کفاره عمد برای روزه‌داران رمضان١٤٤٥ق، قرار ‌ارقام مندرج در جدول،


چاپ